دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

After Intro

Deep Learning

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره به ادامه بروید

After Intro Volta GPU for optimization.
تکمیل